ĐH Luật Hà Nội là trường trọng điểm đào tạo về pháp luật

Phê duyệt Đề án tổng thể tiếp tục xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP. HCM thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Trường ĐH Luật Hà Nội. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP. HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”. >>> Thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội

Đề án 1156 được ban hành là sự tiếp nối Đề án 549. Đề án 1156 được ban hành một lần nữa cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nhất là nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước ta.

Bên cạnh đó, Đề án cũng là sự khẳng định vị thế, vai trò dẫn đầu của Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP. HCM trong lĩnh vực đào tạo pháp luật của cả nước, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước vào sự phát triển của hai trường.

Tiếp tục xây dựng ĐH Luật Hà Nội là trường trọng điểm đào tạo về pháp luật  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Viện Nghiên cứu Lập pháp và Trường ĐH Luật Hà Nội.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là “Tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.”

Các mục tiêu cụ thể phát triển hai trường được xác định toàn diện trên các lĩnh vực và phân kỳ thành hai giai đoạn: 2022 – 2025 và 2026 – 2030.

Theo đó về đào tạo: Đến năm 2025, tổng quy mô của hai trường đạt khoảng 36.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, tăng quy mô đào tạo văn bằng hai, thạc sĩ, tiến sĩ 10%/năm; hai trường có một số chuyên ngành trọng điểm mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam và quốc tế; tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 25 sinh viên/01 giảng viên.

Đến năm 2030, quy mô đào tạo của hai trường đạt khoảng 49.000, chú trọng tăng quy mô đào tạo các chương trình chất lượng cao, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 20 sinh viên/01 giảng viên; quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% quy mô tuyển sinh trong năm.

Về nghiên cứu khoa học: Đến năm 2025, phấn đấu có 100% giáo sư, phó giáo sư và 85% tiến sĩ của hai trường chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài, đề án khoa học và công nghệ các cấp; công bố ít nhất 100 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới; bình quân mỗi năm trong giai đoạn thực hiện 10 – 20 đề tài cấp quốc gia hoặc cấp bộ, cấp tỉnh, ít nhất 1 – 2 nghiên cứu hợp tác với các đối tác quốc tế, tổ chức 9 hội thảo quốc gia, quốc tế, xuất bản khoảng 20 sách chuyên khảo.

Đến năm 2030, bình quân mỗi năm công bố ít nhất 200 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới và đạt tỷ lệ trung bình một giảng viên cơ hữu mỗi năm công bố từ 3 bài báo quốc tế trở lên.

Về phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và phục vụ cộng đồng: Đến năm 2025, tăng số lượng vụ việc tư vấn 15%/năm, trong đó, có 20 – 30% là miễn phí; số vụ, việc tư vấn cho khách hàng ở các lĩnh vực pháp luật đạt ít nhất là 500 vụ, việc/năm; số lượt giảng viên, sinh viên tham gia hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đạt 500 lượt/năm; tổ chức mỗi năm ít nhất 30 – 40 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới các hình thức khác nhau. Đến năm 2030, số vụ, việc tư vấn đạt khoảng 600 – 700/năm, trong đó số vụ, việc miễn phí đạt khoảng 30 – 40%; tổ chức mỗi năm 40 – 60 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới các hình thức khác nhau.

Về nhân lực và tổ chức bộ máy: Đến năm 2025, Trường ĐH Luật Hà Nội có đội ngũ giảng viên cơ hữu khoảng 450 người, Trường Đại học Luật TP. HCM có khoảng 350 người, trong đó, tối thiểu 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 20 – 30% có chức danh giáo sư, phó giáo sư, ít nhất 30% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ; ít nhất 70% lãnh đạo cấp phòng, 50% viên chức có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ;

Đến năm 2030, mỗi trường có khoảng 600 giảng viên, trong đó 40 – 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 25 – 30% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, ít nhất 50% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ; giảng viên thỉnh giảng có thể đảm nhiệm ít nhất 20% khối lượng giảng dạy.

Về hợp tác trong nước và quốc tế: Đến năm 2025, hai trường có 80 thỏa thuận với các cơ sở đào tạo nước ngoài; 40 thỏa thuận hợp tác trong nước. Tăng số lượng chuyên gia nước ngoài đến làm việc, phấn đấu đạt 15 giảng viên nước ngoài/năm; có ít nhất 20 chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên/năm.

Đến năm 2030, hai trường đạt 150 thỏa thuận với các cơ sở đào tạo nước ngoài; 85 – 100 thỏa thuận hợp tác trong nước; phấn đấu đạt 30 giảng viên nước ngoài/năm; có ít nhất 30 chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên/năm. Mỗi trường hằng năm chủ trì tổ chức ít nhất 2 cuộc thi phiên tòa tranh tụng quốc tế, tham gia ít nhất 5 cuộc thi tranh tụng giả định bằng tiếng Anh (ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế).

Về cơ sở vật chất và công nghệ thông tin: Đến năm 2025, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất khang trang, hiện đại tại Cơ sở 2 của Trường ĐH Luật Hà Nội tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; nâng cấp, cải tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất tại trụ sở chính ở Thủ đô Hà Nội và Phân hiệu của Trường tại tỉnh Đắk Lắk.

Đến năm 2030, 100% các văn bản chỉ đạo điều hành được trao đổi trên môi trường mạng; 60% giao tiếp của người học với Nhà trường thực hiện qua hệ thống công nghệ thông tin; 50% bài giảng của giảng viên được đưa lên hệ thống E-Learning; 100% viên chức, người học sử dụng thư điện tử trong công việc; 40% các cuộc họp tổ chức trực tuyến; 100% các đơn vị, phòng học được kết nối mạng LAN và wifi với băng thông cao ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *